Styrelsen

Varmt välkommen!


Här följer förutom kontaktuppgifter till styrelsen även några beskrivningar.Vice ordförande

Klubbmästare

Jan Romson


jan.a.romson

@gmail.comStyrelseledamot

Nils Kjellgren


nils.kjellgren

@4cstrategies.comKassör

Gunnar Hansen


gunnar.hansen

@comhem.se


Sekreterare

Jonas Hård af Segerstad


Webbmaster

Peter Olevik Dunder


peter.olevik.dunder

@gmail.com


Styrelseledamot

Jonas Forsmark


Ordförande

Anders Widén


a.k.widen

@gmail.com

Anders Widén

ORDFÖRANDE


Jag påbörjade min militära bana den 27 juni 1983 genom att rycka in till Trolle kompani i Karlskrona som PB Svep. Första gråbåt, undantaget sjömansutbildningen på HMS Falken, blev HMS Gåssten där divisionschefen Kjell A Jönsson hade till uppgift att sålla agnarna från vetet inför fortsatt utbildning på Berga Örlogsskolor, BÖS. Efter fullgjord yrkeskurs fick jag det stora nöjet att mönstra ombord på HMS Galten som just denna marsdag 1984 låg förtöjd vid Nya Varvet i Göteborg. Därefter blev det galten under Sven Sjöbergs handfasta ledning intill muck och faktiskt lite till. Efter att ha sökt till Officershögskolan och fått en plats först till aprilomgången 1985 hoppade jag på Kompanibefälsutbildningen på ”Sjökrickan” och tog examen som värnpliktig fänrik. I januari 1985 fick jag anställning som NS på Galten och tog hand om direktinryckande värnpliktiga svepelever denna svinkalla vinter.


Efter OHS sökte jag mig åter till fiskeminsveparna men placerades till min förskräckelse som Minbef BB på HMS Älvsborg som då var stödfartyg till 1.Ubåtsflottiljen vid sidan om jobbet som minfartyg. Det blev trots allt inte så tokigt och jag lyckades även knipa några timmar på bryggan även om mesta tiden tillbringades under ”Skånska Lejonets” tukt och förmaning på min- och övriga däck. Nåväl, efter den stora branden på Älvsborg fick jag placering på HMS Kullen som svepbef. Tillbaka på svepdäck alltså även om båten var av plast, framdrivningsmekanismen svårbegriplig och vajrarna samt tonsändaren tyngre.


1990 hade jag befordrats till kapten efter genomförd AK/HK Min, med bland annat Roger Lodin som lärare, och dessutom högtidligen valts in i Flottans Minklubb. På lappen från Mats Bengtsson stod HMS Nämdö i befattning som NS. Fartygschefen kände jag sen tidigare, Sven Sjöberg! 1994 fick jag ta befäl över skutan men när det årets värnpliktsutbildning var till ända hade man beslutat att epoken kustminsvepare skulle vara över och jag fick lämna fartyget till 121 Skoldivisionen.


Efter något år på Minskolan, bakom katedern, och ytterligare något år på Försvarshögskolan, bakom skolbänken, var det dags att åter mönstra på en plastbåt. Denna gång som Sekond på HMS Ven som tillhörde divisionen i Karlskrona. Ven byttes mot Kullen i Stockholm som sedan byttes mot tjänsten som 1.DA på 21.Minröjningsdivisionen. Efter något år ute i det civila mörkret var jag tillbaka i minkrigsväsendet och fick placering som C TAK på 4.minkrigsavdelningen.


Åren 2002-2004 tillbringades invid Valhallavägen och efter att lyckönskats av Leni Björklund förfångade jag som chef för 42. Minröjningsdivisionen som då bestod av 8 fartyg. 3 år och ett försvarsbeslut senare hade Minkrigsavdelningen gått i graven, Minröjningsdivisionen halverats och hemmahamnen stavades Muskö. Verksamheten var dock inte halverad och som bevis på vår internationalisering och interoperabilitetsanpassning klarade den internationella minröjningsstyrkan som första förband från ett partnerland en Natovaluering på högsta nivån.


Nu väntade en tjänst på Högkvarteret i Stockholm men för att få lite ytterligare tid i förbandet följde jag med ML02 till Libanon och tjänstgjorde som förbindelseofficer i Naqoura under 4 månader 2007. Återkommen från det äventyret jobbade jag på Ledningsstaben fram tills dess att jag våren 2009 sökte och fick en tjänst vid Natos operativa högkvarter, SHAPE, i Mons 7 mil söder om Bryssel. Sommaren 2012 kom jag och familjen tillbaka till Sverige jag inställde mig för tjänstgöring på Insatsstabens planeringsavdelning, J5.


Jag är gift med Åsa som är Barnmorska. Vi har två döttrar. Jag tycker om att segla och att motionsidrotta. På vintern blir det en del skidor och på sommaren mest cykel.


// Anders

Jan Romson

VICE ORDFÖRANDE och KLUBBMÄSTARE


Jag föddes nästan på 40-talet. Enligt mor var planen denna, men jag kom några dagar för tidigt. Mina föräldrar bodde först i Stocksund, därpå Göteborg, Danderyd (idag västra Danderyd) och så Djursholms Ekeby. Efter studenten i Norra Real började jag på Sjökrigsskolan i juni 1958, gjorde långresa med HMS Älvsnabben 1958-59 och blev fänrik i augusti 1960. Officersexamen hölls ombord i HMS Älvsnabben i Malmö hamn. Vi förtöjde i Malmö efter ett besök i Portugal i anledning av att man där firade 500-årsminnet av Henrik Sjöfararens död.


Jag gjorde fänriksåret med tjänstgöring på Nya Varvet i Göteborg, 2:O på HMS Karlsö under ledpenetrering längs Norrlandskusten, vapenofficersskola på Berga under våren 1961 och 2:O på HMS Tjurkö sommaren 1961. Pjotr Leuhusen var fartygschef!


I likhet med flera av mina kurskamrater gick jag sedan på Handelshögskolan i Stockholm och började på IBM 1966 där jag innehaft en rad olika chefsbefattningar både i Sverige, i de nordiska grannländerna och i Frankrike fram till min pensionering 2005.


Under min civila karriär var det med stor glädje jag regelbundet – vart fjärde år – genomförde särskilda befälsövningar (SÖB) och krigsförbandsövningar (KFÖ) oftast i olika stabsbefattningar i minkrigsförband i Härnösandsområdet.


Min hustru Birgitta och jag bor sedan 16 år i Djursholm. Jag gillar att segla och har en trygg Monsun 31 (Hallberg Rassy) sedan 1977. Vi bor sommartid på Runmarö i Stockholms skärgård. Vintertid åker vi alltid till Sälen under vecka 10 där vi har ett hus. Familjen, hustru Birgitta och barnen Cecilia och Mikael har alltid trivts där med både utförsåkning och längdåkning. Numera brukar vi ha med en av familjerna - Cecilias eller Mikaels - med deras barn - våra fem barnbarn.


GMY

Jan

Plusgiro: 25 40 38 – 3

Swish: 123 073 09 94


Medlemsavgift: 100 SEK per år.


§ 5. Ledamot betalar vid arbetsårets första klubbmöte (årsmöte) eller senast vid arbetsårets andra möte en årsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Hedersledamot betalar ingen årsavgift.


Minklubbsåret sträcker sig från första oktober till sista september.


Medlemmar kallas i stadgarna ledamöter och hedersledamöter