Startsida

FLOTTANS MINKLUBB

Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.


"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."


Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.


Personal intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

 

KOM TILL MÖTET

ÅRSMÖTE torsdag 2020-11-26

Tre Vapen, Banérgatan 62, Stockholm


Försvarsmaktens förre GD, Peter Sandwall, kåserar om sin tid på blå mattan…


Anmälan till Gunnar Hansen på e-post gunnar.hansen@fmv.se eller mobil 070-669 47 53 snarast, dock senast torsdag den 12 november.


Program (cirkatider)
Kl. 17.00 BIO Restaurang Vingen
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30 Kaffe och kåseri
Kl. 22.00 Avtropp

 

MÖTESPLAN 2020

Karlskrona:

After marinstridsdag - 22 januari 2020


Stockholm:

Vintermöte – 20 februari 2020

Vårmöte – 7 maj (inställt pga Corona)

Höstmöte – 24 september 2020 (inställt pga Corona)

Årsmöte – 26 november 2020


Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet.


Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar åren 1923-1999. För att studera materialet besök Krigsarkivet. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

KLUBBENS HISTORIA

Copyright 2014 © Minklubben