Startsida

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.


"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."


Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.


Personal intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

 

DIGITALT MÖTE!

Årsmötet 2020 genomfördes digitalt. 


Vintermötet den 18 februari 2021, satte Covid-19 käppar i hjulen för. 


Vårmötet den 21 april 2021, ser ut att gå ett liknande öde till mötes. Uppdateringar kommer på Facebooksidan.

MÖTESPLAN

Karlskrona 2020:

After marinstridsdag - 22 januari 2020


Stockholm 2020:

Vintermöte – 20 februari 2020

Vårmöte – 7 maj (inställt pga Corona)

Höstmöte – 24 september 2020 (inställt pga Corona)

Årsmöte – 26 november 2020 (omställt)


Karlskrona 2021:

After marinstridsdag (inställt)


Stockholm 2021:

Vintermöte – 18 februari 2021 (inställt)

Vårmöte - 21 april 2021 (t.b.d.)

Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet.


Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar åren 1923-1999. För att studera materialet besök Krigsarkivet. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

KLUBBENS HISTORIA