Verksamheten

Den 21 april 2022 firas

Minväsendets dag, klubbens 110 år och Marinen 500 år. Boka in! 

KLUBBENS MÖTEN 2022


  • Vintermöte: 17 februari på distans.
  • Vårmöte och stort jubileum: 21 april i Stockholm.
  • After marinstridsdag: 16 augusti i Karlskrona.
  • Höstmöte: 29 september i Stockholm.
  • Årsmöte: 24 november i Stockholm.Anmälan sker till klubbmästarenPlusgiro: 25 40 38 – 3

Swish: 123 073 09 94

Årsavgift: 100 SEK


§ 5. Ledamot betalar vid arbetsårets första klubbmöte (årsmöte) eller senast vid arbetsårets andra möte en årsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Hedersledamot betalar ingen årsavgift.


Minklubbsåret sträcker sig från första oktober till sista september.


Medlemmar kallas i stadgarna ledamöter och hedersledamöter.

VAD GÖR VI?


Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Nu i år, 2022, firar klubben 110-år och Marinen firar 500 år.


§ 1. Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.


Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet. 


Ett vanligt verksamhetsår:


  • Första kvartalet en "After marinstridsdag" i Karlskrona samt ett vintermöte i Stockholm.
  • Andra kvartalet ett vårmöte i Stockholm.
  • Tredje kvartalet ett höstmöte i Stockholm.
  • Fjärde kvartalet ett årsmöte i Stockholm.
  • Varje år hålls också ett "4-klubbarsmöte" med ubåtsjaktklubben, ubåtsklubben samt mariningenjörsföreningen.

MINVÄSENDETS DAG 2022


Den 21 april firar minvapnet (grundandet var den 21 april år 1863). År 2022 kommer dagen att uppmärksammas med ett jubileumsfirande som också uppmärksammar att klubben är 110 år och att den svenska marinen i år är 500 år. 


Mer information om firandet kommer under februari, men datumet skriver du in i kalendern med bläck redan nu så är det klart.


Väl mött!