Startsida

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.


"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."


Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.


Personal intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

 

DIGITALT MÖTE!

Vårmötet den 21 april 2021, kommer att genomföras som möte via Zoom på grund av rådande pandemi.


Höstmötet den 30 september 2021, kommer genomföras via Zoom på grund av stora avstånd, inte på grund av pandemi. 

MÖTESPLAN

Karlskrona 2021:

After marinstridsdag (inställt)


Stockholm 2021:

Vintermöte – 18 februari 2021 (inställt)

Höstmöte - 30 september 2021 (samma möte som via Zoom)

Årsmöte - 25 november


Fjärr-/distansmöte 2021:

Vårmöte - 21 april 2021 (via Zoom)

Höstmöte - 30 september 2021 (via Zoom)


Karlskrona 2022:

E.s.o.


Stockholm 2022:

Vintermöte - 17 februari 2022

Vårmöte och stort jubileum - 21 april 2022


Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet.


Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar åren 1923-1999. För att studera materialet besök Krigsarkivet. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

KLUBBENS HISTORIA