Startsida

FLOTTANS MINKLUBB

Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.


"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."


Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.


Personal intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

 

DIGITALT MÖTE!

ÅRSMÖTE torsdag 2020-11-26 på

Tre Vapen, Banérgatan 62, Stockholm ersätts med ett digitalt årsmöte. 


Pandemin blockerar leden men här ordnas en kringgångsled! 


Fyll i webbformuläret och gör din röst hörd som en del av årsmötet. 

https://forms.gle/M6S15DBFEwv6w9QP8


MÖTESPLAN 2020

Karlskrona:

After marinstridsdag - 22 januari 2020


Stockholm:

Vintermöte – 20 februari 2020

Vårmöte – 7 maj (inställt pga Corona)

Höstmöte – 24 september 2020 (inställt pga Corona)

Årsmöte – 26 november 2020 (omställt)


Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet.


Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar åren 1923-1999. För att studera materialet besök Krigsarkivet. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

KLUBBENS HISTORIA

Copyright 2014 © Minklubben