Veteranstöd

Försvarsmakten har träffat avtal med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) om att dess medlemmar skall bidra med stöd till både veteraner och anhöriga i Försvarsmakten.

Personal vid sjöstridsflottiljerna med mera intresserade av minklubben kan mejla blimedlem@minklubben.se


Anmälan till klubbmöten sker i huvudsak till klubbmästare Jan Romson jan.a.romson@gmail.com 070-630 16 99

KLUBBENS HISTORIA

Bild: M-båt

Minklubbens roll i veteran- och anhörigstöd

Minklubben är medlem i SMKR och bidrar med stöd inom ramen för klubbens verksamhet. I vårt fall främst inriktat mot personal med koppling till sjöminkriget.


Detta innebär framför allt att klubben kan fungera som ett nätverk där kontakt skapas genom våra möten, vår hemsida och sociala medier som Facebook.


De områden som stöd kan lämnas är framför allt genom:

  • Deltagande i våra klubbmöten som i regel avhålls fyra gånger per år.
  • Att sprida information om veteran- och anhörigverksamheten i egen förening, andra militära kamratföreningar och i samhället.

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Nu, 2022 firas 110 år med ett jubileum som också uppmärksammar Marinen 500 år.


Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan januari 2008 på Krigsarkivet.


Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar för närvarande åren 1923-1999 (2002). För att studera materialet besök Krigsarkivet på Banérgatan i Stockholm – alldeles intill Tre Vapen. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.