Bli medlemblimedlem@minklubben.se


Enklast blir du medlem genom att mejla:


1) Skriv ditt namn och adress samt att du berättar vem du är (varför du vill bli medlem).

2) Du kommer få ett svarsmejl och bli uppmanad att betala in medlemsavgift.

3) Du kommer löpande under året att per mejl få kallelser till klubbmöten."§ 1. Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling."

Ordförande

Anders Widén


a.k.widen

@gmail.com


Vice ordförande

Klubbmästare

Jan Romson


jan.a.romson

@gmail.com


Varmt välkommen!


Här ser du vilka vi är som sitter i styrelsen. Har du frågor till oss så nås vi bland annat på mejl och på klubbmötena. Väl mött!Styrelseledamot

Nils Kjellgren


nils.kjellgren

@4cstrategies.comKassör

Gunnar Hansen


gunnar.hansen

@comhem.se


Styrelseledamot

Jonas Forsmark


Sekreterare

Jonas Hård af Segerstad
Webbmaster

Peter Olevik Dunder


peter.olevik.dunder

@gmail.comNedan, bildspel från Fjärde sjöstridsflottiljens personalorientering 2014-06-12. Bli medlem!

Plusgiro: 25 40 38 – 3

Swish: 123 073 09 94

Årsavgift: 100 SEK


§ 5. Ledamot betalar vid arbetsårets första klubbmöte (årsmöte) eller senast vid arbetsårets andra möte en årsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Hedersledamot betalar ingen årsavgift.


Minklubbsåret sträcker sig från första oktober till sista september.


Medlemmar kallas i stadgarna ledamöter och hedersledamöter.