FLOTTANS MINKLUBB

Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

 

Enklast blir du medlem genom att mejla:

 

1) Skriv ditt namn och adress samt att du berättar vem du är (varför du vill bli medlem).

2) Du kommer få ett svarsmejl och bli uppmanad att betala in medlemsavgift.

3) Du kommer löpande under året att per mejl få kallelser till klubbmöten.

 

 

"§ 1. Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling."

 

 

 

 

Ordförande

Anders Widén

 

a.k.widen

@gmail.com

 

Vice ordförande

Klubbmästare

Jan Romson

 

jan.romson

@tele2.se

 

Varmt välkommen!

 

Här ser du vilka vi är som sitter i styrelsen. Har du frågor till oss så nås vi bland annat på mejl och på klubbmötena. Väl mött!

 

 

Styrelseledamot

Nils Kjellgren

 

nils.kjellgren

@4cstrategies.com

 

 

Kassör

Gunnar Hansen

 

gunnar.hansen

@comhem.se

 

Styrelseledamot

Jonas Forsmark

 

Sekreterare

Jonas Hård af Segerstad

 

 

 

Webbmaster

Peter Olevik Dunder

 

peter.olevik.dunder

@gmail.com

 

 

Nedan, bildspel från Fjärde sjöstridsflottiljens personalorientering 2014-06-12. Bli medlem!

Plusgiro: 25 40 38 – 3

Swish: 123 073 09 94

Årsavgift: 100 SEK

 

§ 5. Ledamot betalar vid arbetsårets första klubbmöte (årsmöte) eller senast vid arbetsårets andra möte en årsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Hedersledamot betalar ingen årsavgift.

 

Minklubbsåret sträcker sig från första oktober till sista september.

 

Medlemmar kallas i stadgarna ledamöter och hedersledamöter.

Copyright 2014 © Minklubben