FLOTTANS MINKLUBB

Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.

 

"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."

 

Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.

 

Personal vid sjöstridsflottiljerna mm intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

KOM TILL MÖTET

Anmälan till klubbmästare Jan Romson.

 

Mötena kommer att hållas på Segelkronan och Kastellet.

NÄSTA MÖTE

Höstmöte 2017-10-19

Kommendörkapten Jenny Ström talar under rubriken Minören och taktiken - det senaste inom minröjningstaktik och hur en minjaktstävlan går till. I samband med mötet delas Minklubbens vandringspris ut till den FC som vann årets tävlan.

 

(Att höstmötet är sent i år kommer sig av den intensiva övningsverksamhet som Försvarsmakten har denna höst.)

 

Årsmöte 2017-11-28

KLUBBENS HISTORIA

Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan januari 2008 på Krigsarkivet.

 

Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar för närvarande åren 1923-1999 (2002). För att studera materialet besök Krigsarkivet på Banérgatan i Stockholm – alldeles intill Tre Vapen. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

Copyright 2014 © Minklubben