FLOTTANS MINKLUBB

Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.

 

"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."

 

Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.

 

Personal intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

KOM TILL MÖTET

Anmälan sker till klubbmästaren, Jan Romson på e-post jan.romson@tele2.se eller mobil 070-630 16 99. Anmälan bör ske snarast, dock senast torsdag 2018-11-22.

 

Platsen för årsmötet är Militärsällskapets klubbvåning, Valhallavägen 104.

NÄSTA MÖTE

Årsmöte 2018-11-29

Kåseri av kommendörkapten Axel Oweling under rubriken Minören och mångsidigheten – i maktens korridorer

 

Vintermöte 2019-02-21

Program meddelas senare

KLUBBENS HISTORIA

Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet.

 

Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar åren 1923-1999. För att studera materialet besök Krigsarkivet på Banérgatan i Stockholm – alldeles intill Tre Vapen. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

Copyright 2014 © Minklubben