Veteranstöd

Försvarsmakten har träffat avtal med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) om att dess medlemmar skall bidra med stöd till både veteraner och anhöriga i Försvarsmakten.

Personal vid sjöstridsflottiljerna mm intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se


Anmälan till klubbmöten sker i huvudsak till klubbmästare Jan Romson jan.a.romson@gmail.com 070-630 16 99

Minklubbens roll i veteran- och anhörigstöd

Minklubben är medlem i SMKR och kommer att bidra med stöd inom ramen för klubbens verksamhet. I vårt fall främst inriktat mot personal i 3. Sjöstridsflottljen och 4. Sjöstridsflottiljen.


Detta innebär framför allt att Minklubben kan fungera som ett nätverk där kontakt skapas genom våra möten, vår hemsida och sociala medier t ex Facebook.


De områden som stöd kan lämnas är framför allt genom:

  • Deltagande i våra klubbmöten som i regel avhålls fyra gånger per år.
  • Att sprida information om veteran- och anhörigverksamheten i egen förening, andra militära kamratföreningar och i samhället.

 

KLUBBENS HISTORIA

Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan januari 2008 på Krigsarkivet.


Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar för närvarande åren 1923-1999 (2002). För att studera materialet besök Krigsarkivet på Banérgatan i Stockholm – alldeles intill Tre Vapen. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.