FLOTTANS MINKLUBB

Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.

 

Personal vid sjöstridsflottiljerna mm intresserade av Minklubben kan bl a mejla blimedlem@minklubben.se

KOM TILL MÖTET

Bindande anmälan med personnummer för inpassering sker till Gunnar Hansen på e-post gunnar.hansen@fmv.se eller mobil 070-669 4753. Anmäl dig snarast, dock senast torsdag 2018-03-01.

 

Till middag serveras klassisk pyttipanna med tillbehör inklusive lättöl eller vatten samt kaffe med kaka, pris 200 kr.

 

Obs! Betalning av middag sker denna gång till Minklubbens Plusgiro 254038–3 eller Swish 123 073 0994 eller kontant vid mötet. Öl, vin och andra drycker finns till försäljning i baren.

NÄSTA MÖTE

Vintermöte 2018-03-07

Obs! Nytt datum med anledning av försvarsministerns föredrag på SOSS 2018-02-22.

 

Världens bästa minröjare - eller åtminstone de mest noggranna!

Föredragshållare: Fv Roger Edfors

Plats: Restaurang Vingen på Tre Vapen, Banérgatan 62, Stockholm.

 

 

Vårmöte 2018-05-08, prel

Sker som 4-klubbarsmöte

KLUBBENS HISTORIA

Bild: M-båt

Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet.

 

Handlingarna förvaras i 21 volymer och omfattar åren 1923-1999. För att studera materialet besök Krigsarkivet på Banérgatan i Stockholm – alldeles intill Tre Vapen. För att få en bra överblick före ett eventuellt besök görs lämpligen en sökning i den Nationella arkivdatabasen. Sök där på Flottans minklubb.

”Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt.”

Sjöfartstidningen 2015-10-17.

 

"Vad Marinen [...] skulle kunna utgöra spjutspetsar inom NRF och SNMCMG1 är sjöminröjning."

 

Försvarsbloggaren Skipper 2013-07-09 om svenskt deltagande i NATO Response Force (NRF) med mera.

Copyright 2014 © Minklubben